nagradni-natjecaj-dezodoransi-u-kremi

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Dr Pharma d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Zagreb, OIB 20927618113.
Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj “Nagradni paket – Neven linija za bebe i djecu“ provodi se u svrhu promocije Instagram profila Dr. Organic Hrvatska kao Organizatora nagradnog natječaja i jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe brenda Organizatora.

Nagradni natječaj traje od 14.06.- 20.06.2021. do 23:59 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Nagradni će se natječaj održavati na Instagram stranici Dr. Organic Hrvatska (@dr.organic_hrvatska).

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

 Pravila nagradnog natječaja će biti dostupna na web stranici Dr.Organic Hrvatska.


Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 Fond nagrada sastoji se od 1 nagrade koji sadrži:

– 2x dezodoransa u kremi 50 ml prema izboru

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.


Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

 Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Instagram, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

U obzir se neće uzeti igrači koji su u protekla 3 mjeseca osvojili nagradu na nekom od natječaja na društvenim mrežama Dr. Organic Hrvatska.

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je napraviti sljedeće:

– zapratiti našu stranicu Dr. Organic Hrvatska na Instagramu
– napisati koja 2 dezodoransa u kremi želite i označiti (tagirati) osobu s kojom biste podijelili nagradu
– darivanje podijeliti na svoj insta story

Jedna osoba može sudjelovati objavom neograničenog broja komentara, ali svaki put mora označiti drugu osobu.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.


Članak 7: ODABIR DOBITNIKA

 Dobitnik će biti odabran na temelju nasumičnog izbora te će se objaviti 21.06.2021. do 18:00 sati. Od svih komentara odgovora, odabrati će se 1 (jedan) dobitnik/ca a obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz nagradnog natječaja.


Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

 Dobitnik nagrade biti će obaviješten u komentarima ispod objave natječaja na Instagramu te u rubrici Novosti na web stranici Dr. Organic.

Dobitnik je dužan povratno javiti se organizatoru direktnom porukom na Instagram stranici Dr. Organic Hrvatska sa svojim kontakt podacima (ime, prezime, adresa, broj telefona i e-mail), najkasnije 72 sata od objave dobitnika. U slučaju da se ne javi, organizator zadržava pravo odabira novog dobitnika.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

 • Ako sudionik prekrši Pravila.
 • Ako se objava ne pridržava tema natječaja.
 • Ako je objava uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.
 • Ako se autor komentara prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja.
 • Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje sudionika iz natječaja.
 • Ako se sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
 • Ako odabrani sudionik ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 72 sata.
 • Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.


Članak 10: SUGLASNOST S PRAVILIMA

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja, a suglasni su i s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste isključivo u svrhu realiziranja nagradnog natječaja.

Članak 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.


Članak 12: U SLUČAJU SPORA

 U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

 Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Dr. Organic Hrvatska web stranici.


Članak 14: IZMJENE PRAVILA

 Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se za to ukaže potreba, a pritom nije obavezan objaviti njihovu promjenu. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom i nakon nagradnog natječaja.


Članak 15: NAPOMENA

 Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Dr.Pharma d.o.o., a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Dr.Pharma d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i nedvosmisleno daju pristanak za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja te daljnjeg informiranja javnosti o tijeku i rezultatima natječaja. Dobitnk će biti objavljeni i putem Instagram stranice Organizatora, za što su dali izričitu suglasnost sudjelovanjem u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati povredom osobnih podataka. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora i za slanje nagrada (poštom).

nagradni-natjecaj-neven-djecja-linija

 

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Dr Pharma d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Zagreb, OIB 20927618113.
Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama.

 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj “Nagradni paket – Neven linija za bebe i djecu“ provodi se u svrhu promocije Instagram profila Dr. Organic Hrvatska kao Organizatora nagradnog natječaja i jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe brenda Organizatora.

Nagradni natječaj traje od 19.03.- 26.03.2021. do 23:59 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Nagradni će se natječaj održavati na Instagram stranici Dr. Organic Hrvatska (@dr.organic_hrvatska).

 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

 Pravila nagradnog natječaja će biti dostupna na web stranici Dr.Organic Hrvatska.


Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 Fond nagrada sastoji se od 1 paketa koji sadrži:

– 1x neven dječji gel za pranje od glave do pete (250 ml)
– 1x komad neven dječji losion za tijelo (200 ml)

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.


Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

 Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Instagram, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

U obzir se neće uzeti igrači koji su u protekla 3 mjeseca osvojili nagradu na nekom od natječaja na društvenim mrežama Dr. Organic Hrvatska.

 

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je napraviti sljedeće:

– zapratiti našu stranicu Dr. Organic Hrvatska na Instagramu
– označiti (tagirati) osobu s kojom biste rado podijelili nagradu
– darivanje podijeliti na svoj insta story

Jedna osoba može sudjelovati objavom neograničenog broja komentara, ali svaki put mora označiti drugu osobu.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.


Članak 7: ODABIR DOBITNIKA

 Dobitnik će biti odabran na temelju nasumičnog izbora te će se objaviti 29.03.2021. do 15:00 sati. Od svih komentara odgovora, odabrati će se 1 (jedan) dobitnik a obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz nagradnog natječaja.


Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

 Dobitnik nagrade biti će obaviješten u komentarima ispod objave natječaja na Instagramu te u rubrici Novosti na web stranici Dr. Organic.

Dobitnik je dužan povratno javiti se organizatoru direktnom porukom na Instagram stranici Dr. Organic Hrvatska sa svojim kontakt podacima (ime, prezime, adresa, broj telefona i e-mail), najkasnije 72 sata od objave dobitnika. U slučaju da se ne javi, organizator zadržava pravo odabira novog dobitnika.

 

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

 • Ako sudionik prekrši Pravila.
 • Ako se objava ne pridržava tema natječaja.
 • Ako je objava uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.
 • Ako se autor komentara prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja.
 • Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje sudionika iz natječaja.
 • Ako se sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
 • Ako odabrani sudionik ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 72 sata.
 • Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.


Članak 10: SUGLASNOST S PRAVILIMA

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja, a suglasni su i s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste isključivo u svrhu realiziranja nagradnog natječaja.

 

Članak 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.


Članak 12: U SLUČAJU SPORA

 U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

 Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Dr. Organic Hrvatska web stranici.


Članak 14: IZMJENE PRAVILA

 Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se za to ukaže potreba, a pritom nije obavezan objaviti njihovu promjenu. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom i nakon nagradnog natječaja.


Članak 15: NAPOMENA

 Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Dr.Pharma d.o.o., a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Dr.Pharma d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i nedvosmisleno daju pristanak za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja te daljnjeg informiranja javnosti o tijeku i rezultatima natječaja. Dobitnk će biti objavljeni i putem Instagram stranice Organizatora, za što su dali izričitu suglasnost sudjelovanjem u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati povredom osobnih podataka. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora i za slanje nagrada (poštom).

nagradni-natjecaj-dobitnici-dr-organic

SAZNAJTE JESTE LI MEĐU SRETNIM DOBITNICIMA DR. ORGANIC HRVATSKA NAGRADNIH NATJEČAJA!

 

19. PROSINCA 2023.

Nagradni natječaj  “Pro Collagen – zmajeva krv”

Dobitnici nagradnog natječaja “Pro Collagen – zmajeva krv” održanog od 11.12.2023. godine na Facebooku su Marina Kos i Ines Papić.

 

28. STUDENOG 2023.

Nagradni natječaj “Nagradni paket – Arganovo ulje” 

Dobitnici nagradnog natječaja “Nagradni paket – Arganovo ulje”  održanog od 20.11.2023. godine na Facebooku su Nadica Vukić, Lorena PaulićAndrea Halusek.

 

14. STUDENOG 2023.

Nagradni natječaj “Nagradni paket – Neven” 

Dobitnici nagradnog natječaja “Nagradni natječaj – Neven”  održanog 06.11.2023. godine na Facebooku su Nikolina Polić, Ana Petrlić i Mandica Škorpil.

 

31. LISTOPADA 2023.

Nagradni natječaj “Nagradni paket – Vitamin E” 

Dobitnici nagradnog natječaja “Nagradni natječaj – Vitamin E””  održanog 23.10.2023. godine na Facebooku su Silvija Vrgoc, Martina Biškup i Hel Ena.

 

17. LISTOPADA 2023.

Nagradni natječaj “Nagradni paket – Ružino ulje”

Dobitnica nagradnog natječaja “Nagradni paket – Ružino ulje”  održanog 07.10.2023. godine na Facebooku su Marija Barić, Iva Ferenčak, i Sanja Stanković.

 

21. LIPNJA 2021.

NAGRADNI NATJEČAJ “Nagradni paket – Dezodoransi u kremi”

Dobitnica nagradnog natječaja “Nagradni paket – Dezodoransi u kremi” održanog 14.06.2021. godine na Facebooku je Emily Bosman.

 

29. OŽUJKA 2021.

NAGRADNI NATJEČAJ “Nagradni paket – Neven linija za bebe i djecu”

Dobitnica nagradnog natječaja “Nagradni paket – Neven linija za bebe i djecu” održanog 19.03.2021. godine na Facebooku je Zdenka Franjić.

 

29. SIJEČNJA 2021.

NAGRADNI NATJEČAJ “OSVOJI PAKET IZ NOVE ORGANSKE LINIJE OD NEVENA”

Dobitnica nagradnog natječaja “Osvoji paket iz nove organske linije od Nevena” održanog 21.01.2021. godine na Facebooku je Mare Topalović.

nagradni-natjecaj-neven-paket

 

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Dr Pharma d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Zagreb, OIB 20927618113.
Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama.

 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj “Osvoji paket iz nove organske linije od Nevena“ provodi se u svrhu promocije Instagram profila Dr. Organic Hrvatska kao Organizatora nagradnog natječaja i jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe brenda Organizatora.

Nagradni natječaj traje od 21.01.- 28.01.2021. do 12:00 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Nagradni će se natječaj održavati na Instagram stranici Dr. Organic Hrvatska (@dr.organic_hrvatska).

 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

 Pravila nagradnog natječaja će biti dostupna na web stranici Dr.Organic Hrvatska.


Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 Fond nagrada sastoji se od 1 paketa koji sadrži:

– 1x komad Dr.Organic gel za tuširanje bez mirisa od Nevena (250 ml)
– 1x komad Dr.Organic losion za tijelo bez mirisa od Nevena (200 ml)

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.


Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

 Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Instagram, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

U obzir se neće uzeti igrači koji su u protekla 3 mjeseca osvojili nagradu na nekom od natječaja na društvenim mrežama Dr. Organic Hrvatska.

 

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je napraviti sljedeće:

– zapratiti našu stranicu Dr. Organic Hrvatska na Instagramu
– označiti (tagirati) osobu kojoj biste poklonili nagradne proizvode i opisati je emotikonima po želji

Jedna osoba može sudjelovati objavom neograničenog broja komentara, ali svaki put mora označiti drugu osobu.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.


Članak 7: ODABIR DOBITNIKA

 Dobitnik će biti odabran na temelju nasumičnog izbora te će se objaviti 29.01.2021. do 15:00 sati. Od svih komentara odgovora, odabrati će se 1 (jedan) dobitnik a obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz nagradnog natječaja.


Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

 Dobitnik nagrade biti će obaviješten u komentarima ispod objave natječaja na Instagramu te u rubrici Novosti na web stranici Dr. Organic.

Dobitnik je dužan povratno javiti se organizatoru direktnom porukom na Instagram stranici Dr. Organic Hrvatska sa svojim kontakt podacima (ime, prezime, adresa, broj telefona i e-mail), najkasnije 72 sata od objave dobitnika. U slučaju da se ne javi, organizator zadržava pravo odabira novog dobitnika.

 

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

 • Ako sudionik prekrši Pravila.
 • Ako se objava ne pridržava tema natječaja.
 • Ako je objava uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.
 • Ako se autor komentara prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja.
 • Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje sudionika iz natječaja.
 • Ako se sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
 • Ako odabrani sudionik ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 72 sata.
 • Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.


Članak 10: SUGLASNOST S PRAVILIMA

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja, a suglasni su i s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste isključivo u svrhu realiziranja nagradnog natječaja.

 

Članak 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.


Članak 12: U SLUČAJU SPORA

 U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

 Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Dr. Organic Hrvatska web stranici.


Članak 14: IZMJENE PRAVILA

 Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se za to ukaže potreba, a pritom nije obavezan objaviti njihovu promjenu. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom i nakon nagradnog natječaja.


Članak 15: NAPOMENA

 Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Dr.Pharma d.o.o., a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Dr.Pharma d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i nedvosmisleno daju pristanak za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja te daljnjeg informiranja javnosti o tijeku i rezultatima natječaja. Dobitnk će biti objavljeni i putem Instagram stranice Organizatora, za što su dali izričitu suglasnost sudjelovanjem u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati povredom osobnih podataka. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora i za slanje nagrada (poštom).

Razlike-između-prirodne-i-organske-kozmetike-dr-organic

Većina ljudi misli da između prirodne i organske kozmetike nema razlike, međutim tome nije tako.
Ukratko rečeno, organska kozmetika uvijek je prirodna, dok prirodna kozmetika može ali i ne mora nužno biti i organska.


Što čini razliku?

Organska kozmetika podrazumijeva proizvode koji su napravljeni i sadrže samo sastojke dobivene procesom iz kontroliranog organskog uzgoja.

Organska kozmetika  ima  minimalno 95% sastojaka kontroliranog organskog podrijetla.

Organska kozmetika podliježe strožoj kontroli u odnosu na konvecionalnu kozmetiku. Osim biljnih sastojaka, kod organske kozmetike dopuštena je uporaba sastojaka mineralnog podrijetla (npr. cink oksid) kao i sastojaka životinjskog porijekla (npr.pčelinji vosak, lanolin).

Prirodna kozmetika  ima sve sastojke koje zakonska regulativa navodi kao prirodne. Prirodna kozmetika s organskim sastojcima sadrži minimalno 70% organski dobivenih sastojaka.

Također neki proizvođači koriste izraze “prirodno”, ali preparati  prirodne kozmetike ne moraju nužno sadržavati organske sastojke. U nekim državama dozvoljeno je da prirodni  proizvodi mogu sadržavati minimalnu količinu prirodnih sastojaka (samo 1%) da bi proizovd bio prirodan.


Zašto odabrati organsku/prirodnu kozmetiku

U organskoj kozmetici zabranjeni su sastojci koji predstavljaju rizik po ljudsko zdravlje, te metode obrade prirodnog materijala koje bi mogle biti rizične po ljudsko zdravlje ( npr. GMO, nanotehnologija..).

Primjenom prirodne kozmetike izbjegava se rizik oboljevanja od raznih bolesti jer ne smiju sadržavati sastojke poput parabena ili formaldehida za koje su ili dokazane ili se dovode u uzročno-posljedičnu vezu s rizikom nastanak raznih oblika karcinoma i leukemije.

Također u organskoj i prirodnoj kozmetici je zabranjena uporaba sastojaka sintetskog podrijetla poput sintetskih mirisa, sintetskih mirisa, naftnih derivata, sintetskih konzervansa i silikona a umjesto njih upotrebljavaju se isključivo prirodni sastojci koji vrlo često pružaju jednake učinke ako ne i bolje od nekih poznatih sintetskih proizvoda.

Nedostaci organske/prirodne kozmetike 

Glavni nedostaci organske kozmetike je skuplja cijena u odnosu na sintetsku kozmetiku.

Razlog skuplje cijene je zbog sastojaka koji nisu u masovnoj proizvodnji kao što je to slučaj kod sintetske kozmetike.

Iako i kod organske kozmetike postoji mogućnost alergija, ona podliježe puno strožoj kontroli od sintetske kozmetike.

Uz organsku kozmetiku rezultati ne dolaze preko noći, ali budite sigurni da ćete već od prvog korištenja osjetiti poseban osjećaj zadovoljstva.

Ona djeluje sigurno i višestruko je korisna za naše tijelo pogotovo iz razloga jer smo svakodnevno izloženi raznoraznim štetnim supstratima.  

Korištenje organske kozmetike ima mnogo prednosti i dobrobiti za naš izgled i očuvanje zdravlje.


Možda je vrijeme da pronađete nešto i za sebe. Svim kupcima poklanjamo besplatnu dostavu na području cijele Hrvatske za sve naše proizvode iznad 299 kn.

Problemi-s-povrsinskim-venama-umornim-i-teskim-nogama-maticna-mlijec-krema-dr-organic

Jedna ste od onih osoba s neugodnim osjećajem teških, oteklih i umornih nogu, s grčevima i bolovima uzduž vena te oticanjem gležnjeva i stopala?

Ovakvi simptomi bolova u nogama problem su mnogih ljudi. Karakteristični su za simptome proširenih vena koji ukazuju na usporeni povratak krvi prema srcu a kao posljedicu osjećamo bolove i umor u nogama.

Otekline i težinu uzrokuju loša cirkulacija, nedovoljno kretanje, višesatno stajanje, dugotrajno sjedenje na poslu ili nošenja visokih potpetica kod žena.

Tako primjerice kod dugotrajnog sjedenja dolazi do blokade u području prepone pa krv ne može adekvatno ishranjivati noge te noge postaju teške, otečene zbog čega se jave proširene vene. Ako su noge prekrižene, trpi cirkulacija zbog dodatnog pritiska.

Problemi s venama pogoršavaju se u ljetnim mjesecima tijekom velikih vrućina, ali s druge strane mnoge se tegobe mogu ublažiti ili spriječiti ako im se posveti malo pažnje.

Ne čekajte više nego se sami pobrinite za sebe i unatoč nezdravom načinu života pokušajte s malim promjenama koje će vam donijeti veliko olakšanje.

U nastavku donosimo nekoliko jednostavnih savjeta koji će vam pomoći da vaše noge postanju manje bolne i umorne.


Vježbe za bolju cirkulaciju

Ujutro kada se probudite potaknite cirkulaciju 10-minutnom vježbom: stavite noge u povišeni položaj, napravite vježbu s kružnim pokretima stopala kao da vozite bicikl. To će poboljšati cirkulaciju, smanjiti otekline i vratiti Vašim nogama svježinu.

Također kada ste doma nekoliko puta dnevno lezite na pod i noge podignite na zid. Već nakon par minuta osjetit ćete olakšanje kako umor i težina iz nogu nestaje.

Još jedna aktivnost koja će vam olakšati tegobe je plivanje. Ono je idealno za pokretanje cirkulacije, jačanje venskog sustava i olakšanje tegoba u nogama.

Problemi-s-povrsinskim-venama-umornim-i-teskim-nogama-maticna-mlijec-krema-1-dr-organic

 Blaga masaža

Masirajte noge kremama i gelovima za vene koji ublažavaju otekline. Najbolji su preparati koji sadrže prirodne ekstrakte poput divljeg kestena ili matične mliječi jer oni poboljšavaju cirkulaciju i tonus zidova vena.

Hladno-topli tuš

Svakodnevno tuširanje noga naizmjenično toplom pa hladnom vodom od stopala prema bedrima odličan je način masaže. To će uvelike poboljšati cirkulaciju te smanjiti otekline. Nakon  tuširanja stopala obrišite ručnikom, trljajući ih od prstiju prema peti.

Zašto-je-važno-koristiti-kvalitetnu-pastu-za-zube-dr-organic

U našoj usnoj šupljini živi više od 500.000 razni bakterija, od kojih neke stvaraju plak i kiseline koje uništavaju zubnu caklinu te tako pogoduju nastanku karijesa, bolesti desni i gubitku zuba. Neke od bakterija uzrok su neugodnog zadaha jer pomoću ostataka hrane stvaraju hlapive molekule sumpora zbog kojeg dolazi do neugodnog mirisa iz usne šupljine.

Što je zubna pasta i čemu služi?

Pasta za zube najbolje je sredstvo za očuvanje zdravlja usne šupljine odnosno za  očuvanje i čišćenje zdravlja zubiju. Napravljena je da bi uklonila čestice hrane između zubi, neutralizirala neugodan zadah i očistila plak koji se stvorio tijekom dana ili noći.

Većina današnjih pasta za zube sadrže štetne sastojke i aditive po naš organizam poput natrijevog sulfata, saharina i drugih a kako bi osigurale dobar okus i kako bi se paste zapjenile prilikom korištenja istih.

Upravo jedan od takvih štetnih sastojaka je i sulfat SLS (natrijev lauril sulfat) koji služi za kao aditiv kako bi se pasta za zube pjenila. Ovaj sastojak preporučuje se izbjegavati jer je povezan s imunotoksičnim i neurotoksičnim djelovanjem te iritacijama. 

Zašto koristiti prirodne paste za zube?

Stoga danas kada sve više pazimo na unos raznih opasnih kemikalija u svoje tijelo, pogotovo na direktan način kao što je to s pastama za zube, prirodne paste za zube ističu se kao idealno rješenje.

Prirodne paste za zube dr organic
Prirodne paste za zube dr organic

One omogućuju učinkovito održavanje usne šupljine i svakodnevnu zaštitu od bakterija bez korištenja štetnih sastojaka i kemikalija koje se mogu naći u mnogim drugim pastama.

Formulirane su s posebnim prirodnim sastojcima poput najčešće organskih eteričnih ulja, čajevca, cimeta, aktivnog ugljena, gline, nara i dr. sastojaka. Pomoću njih zubima i desnima pružaju blago abrazivno djelovanje te učinkovito čišćenje i zaštitu od bakterija u jednakoj mjeri kao i one koje koriste raznorazne kemikalije. Također mogu sadržavati gel aloe vere ili gel crvenih algi a koji djeluju protuupalno i antibakterijski.

Korištenjem prirodnih pasti vaši zubi će biti temeljito oprani i zaštićeni, a dah puno svježiji.

Spriječite-pojačano-opadanje-kose-u-par-jednostavnih-koraka-dr-organic

Normalni ciklus života kose traje dvije do tri godine, a svaka vlas raste oko jedan centimetar mjesečno.Tijekom ovog ciklusa stare vlasi opadaju kako bi nove mogle rasti. Normalnim se smatra gubitak od 100 vlasi dnevno, dok gubitak veći od 300 vlasi nagoviješta probleme. Stoga ako gubite više starih vlasi nego što dobivate novih, željeti ćete poduzeti nešto da to spriječite.

Nudimo nekoliko jednostavnih savjeta kako sačuvati i poboljšati zdravlje vaše kose.

1. Izbjegavajte alkohol

Želite li vašoj kosi vratiti stari sjaj i punoću, smanjite ili izbacite alkohol iz vašeg života koji ima veliki utjecaj na gubitak kose tako što usporava rast vlasi.

2. Prestanite pušiti

Recite NE pušenju jer smanjuje protok krvi u vlasište, što uzrokuje smanjenje rasta kose.

3. Izgradite snažnu kosu uz pomoć proteina

Kosa je satkana od bjelančevina te njihov nedostatak može dovesti do opadanja.

Iz tog razloga preporuča se u prehranu uvrstiti biljne i mliječne bjelančevine poput riže, pšenice, mahunarki, kukuruza, ječma i raži.

4. Pomognite kosi vitaminima A, B, C, E

Vitamin A vraća kosi sjaj i vitalnost. Ovaj vitamin djeluje na sintezu masnoća u folikulama i tako ubrzava rast vlasi. Stoga se preporuča konzumiranje kelja, tikvica i mrkve.

Vitamini B kompleksa poput biotina i folacina nužni su za rast kose jer poboljšavaju cirkulaciju vlasišta i ublažavaju stresnu reakciju organizma.

Vitamin C važan je uvjet zdravog vlasišta. Agrumi, u koje spadaju naranče i limun, posebno su bogati vitaminom C, kao i zelena paprika.

Vitamin E je još jedan nutrijent potreban za rast kose jer potiče cirkulaciju u vlasištu.Uzimajte ga kroz hranu (biljna ulja, sjemenke, bademi i kikiriki) ili ga nanosite direktno na vlasište.

5. Ubrzajte rast kose

Željezo potiče cirkulaciju u vlasištu i tako ubrzava rast kose. Stoga u prehranu uvrstite bademe, marelice, grožđice i špinat koji su bogati izvori željeza.

6. Pijte mnogo vode

Voda tvori četvrtinu svake vlasi te se preporuča dnevna konzumacija od najmanje četiri do osam čaši vode po mogućnosti pročišćene ili izvorske. U tu količinu se podrazumijeva i čaj i nezaslađeni sokovi od svježe cijeđenog voća.

7. Pravilno održavanje kose

Uz pomoć šampona i pravilnog održavanje kose moguće je umanjiti i riješiti probleme povećanog opadanja kose.

Preporuča se korištenje organskih šampona protiv ispadanja kose koje je potrebno temeljito i u cijelosti isprati sa vlasišta. Nakon šamponiranja, osobito duge ili obojene kose, savjetuje se upotreba organskih regeneratora. Vrsta regeneratora potrebno je prilagoditi tipu kose, na primjer, suha kosa zahtjeva regeneratore koji kosu hidratiziraju i hrane, dok masna kosa „voli“ regeneratore bez ulja, a oštećenoj kosi odgovaraju oni sa dodatkom proteina (bjelančevina). Svakako je uputno njegovo nanošenje na vrhove vlasi, a ne utrljavanje u kožu vlasišta jer to može dovesti do dodatnog zamašćivanja kose, pa i iritacije vlasišta.

Kako-se-uspješno-riješiti-peruti-dr-organic

Perut je vjerojatno najčešći problem s kojim se suočavaju vaša kosa i tjeme.

Perutanje vlasišta odnosno pojačano ljuštenje kože glave spada u medicinski problem. Međutim pojava peruti ne ostavlja ozbiljnije posljedice po zdravlje organizma, te ponajviše predstavlja estetski problem kod osoba koji se susretnu s peruti.

Ova iritantna pojava pogađa mnoge ljude diljem svijeta i s njom podjednako bore i muškarci i žene. Jednom kad se pojavi nije ju baš jednostavno ukloniti.

Uzročnik nastanka peruti je gljivica Pityrosporum ovale te nije poznato što točno dovodi do njezine pojave, ali neki od mogućih uzroka pojave peruti su:

 • imunološka reakcija na gljivice koje žive na koži
 • promjena vanjskih uvjeta
 • pojačan rad hormoni
 • pojava stresa
 • iritacija vlasišta i nepravilno pranje kose
 • tvrda voda
 • manjak vitamina B
 • preslana hrana može pojačati pojavu perutanja

Stoga ako uočite crvenilo, svrbež i sitne bijele ljuskice na tjemenu koje stalno padaju po vašoj odjeći, prije nego što odete liječniku važno je odabrati šampon koji nakon pranja kose ne izaziva osjećaj svrbeža, odnosno ne iritira vlasište.

U tom slučaju možete si pokušati pomoći nekim organskim šamponom i regeneratorom poput najnovije Dr. Organic Coffee linije šampona u kombinaciji s Coffe regeneratorom protiv peruti. Svakako se preporuča kod šamponiranja držati ga na kosi barem pet minuta, jer u tom periodu djeluju ljekoviti sastojci preparata.

Osim toga preporučamo i druge načine otklanjanja peruti uz pomoć sastojaka koje imate kod kuće a koje možete pročitati ovdje.

Ako vam i to neće pomoći, onda je vrijeme za odlazak specijalistu dermatologu, koji će vam nakon  prepisati odgovarajuću terapiju. To su najčešće određeni protugljivični lijekovi u obliku šampona a po potrebi i neki lijekovi.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem
- gotovinom prilikom preuzimanja

Internet bankarstvo / Opća uplatnica
- uplatom na račun

Kreditna / Debitna kartica
- jednokratno ili na rate

    

KONTAKT

Dr Pharma d.o.o.
Velika cesta 33, Odra
10 020 Novi Zagreb
--> saznaj više

tel: +385 (0)1 35 35 131
mail: info@drpharma.hr

Radno vrijeme:
Pon-Pet 08-16h
Subotom ne radimo

Sva prava pridržana 2023. Dr.Organic Hrvatska ©